Fulltext

Via länkarna på denna sida går det att ladda ner fulltextversioner av ett antal av mina skrifter. Några av dem går också att få tag på i tryckt version; för förfrågningar om detta kontakta mig per e-post på adress kn [snabel] gu [punkt] se.

Senast inlagda

“Ett bortskymt 1700-talsliv fyllt av mening.” [Recension av Kerstin Ekman, Då var allt levande och lustigt. Om Clas Bjerkander – Linnélärjunge, präst och naturforskare i Västergötland (Stockholm: Bonniers 2015).] Respons 2016:3, s. 60–61. (Extern länk.)

• ”Från Tolvfors till Orinoco. Linnélärjungen Pehr Löflings resa och den globala historien”, Historielärarnas förenings årsskrift 2015, s. 23–39. HTML | Publicerad version (PDF, 3 Mb) – Stort tack till HLF för generöst tillstånd att publicera artikeln här.

* * *

Historia i en digital värld (2014)

Historia i en digital värld

Första versionen av en webbaserad, och så småningom kanske även tryckt, bok om digital historia där Jessica Parland-von Essen och jag är huvudförfattare medan ytterligare ett tiotal personer bidragit med fördjupningsartiklar. Texten skrevs ursprungligen som en serie inlägg på webbplatsen med samma namn från maj 2013 till februari 2014.

Version 1.0.1 av boken, uppdaterad i början av maj 2014, går att ladda ner som en samlad fil i PDF-format (ca 5 Mb).

 

Pehr Löfling’s Letter-book in the Archives of the Real Jardín Botánico in Madrid: A Catalogue (2008)

Pehr Löfling's Letter-book: A CatalogueEn katalog över innehållet i den svenske botanisten, Linnélärjungen och forskningsresanden Pehr Löflings ”Bref-bok”, som förvaras i Botaniska trädgårdens arkiv i Madrid. Filen omfattar hela skriften inklusive omslag.

Fulltext (PDF, 5 Mb)

För mer om min pågående forskning om Löfling se denna sida.

* * *

Bilder av Mittens rike: Kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar 1749–1912 (2001)

Bilder av Mittens rikeMin doktorsavhandling där inlagan är tillgänglig i fyra separata filer. (Obs! Av tekniska skäl överensstämmer inte typografin helt med den tryckta versionen vilket gör att enstaka ord kan hamna på fel sida jämfört med pappersupplagan.)

Del 1 (Huvudtext, s. i–xiv och 1–308)
Del 2 (”Summary”, s. 309–318)
Del 3 (”Käll- och litteraturförteckning”, s. 319–332)
Del 4 (”Avhandlingar från Historiska institutionen i Göteborg”)

Avhandlingen har en permanent nedladdningssida på Göteborgs universitetsbiblioteks webbplats där även omslag, spikblad och pressmeddelandet inför disputationen går att hämta.

* * *

Artiklar, recensioner etc.

OBS! Vissa av nedanstående texter är externa länkar eller PDF-filer, ibland stora sådana.

• “En linneansk forskarkarriär i ett globalt perspektiv.” [Recension av Marie-Christine Skuncke, Carl Peter Thunberg – Botanist and Physician: Career-Building across the Oceans in the Eighteenth Century (Uppsala: Swedish Collegium for Advanced Study 2014).] Respons 2014:6, s. 62–64. (Extern länk.)

• ”Forskare är också människor: Om global historia och forskarbiografiers värde”, i Henrik Alexandersson, Alexander Andreeff och Annika Bünz (red.), Med hjärta och hjärna. En vänbok till professor Elisabeth Arwill-Nordbladh (Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet 2014), s. 65–74. HTML | Publicerat kapitel (PDF, <300 Kb)

• ”Svenska historikermötet, Stockholm, 8–10 maj 2014.” Historisk tidskrift 2014:3, s. 563–566. Konferensrapport som bygger på ett blogginlägg här och som nu finns tillgänglig på Historisk tidskrifts webbplats i PDF-format (extern länk, <100 Kb).

• Att skriva uppsats i historia (version 2.0, juli 2014). Ett häfte med anvisningar kring formalia och uppsatsers yttre utformning för studenter i historia vid Göteborgs universitet. HTML | PDF (ca 500 Kb)

“Historikerna och den digitala utmaningen” (oktober 2013). Debattartikel på Riksbankens Jubileumsfonds webbplats (extern länk).

Om digital historia (januari 2013). En introduktionstext på handboksnivå om de frågor som den digitala utvecklingen aktualiserar inom historisk forskning (ca 25 s.). Finns som PDF och HTML. Texten i denna form kommer inte att revideras ytterligare som jag tidigare planerat, utan istället ingår den i det gemensamma skrivprojektet Historia i en digital värld (se ovan).

• ”Boxarupproret och Kinasvenskarna”Historielärarnas förenings årsskrift 2013, s. 76–91. HTML | Publicerad artikel (PDF, 3 Mb) – Tack till både årsskriften och till Evangeliska Frikyrkan som generöst har gett tillstånd att göra hela den publicerade artikeln tillgänglig på detta sätt, inklusive ett antal bilder ur Helgelseförbundets arkiv.

• ”Jämtländsk regionalitet och samhällelig integration.” Recension av Per Franssons doktorsavhandling Landskapet som lärobok: Regionalitet och medborgarfostran i Jämtland kring sekelskiftet 1900 (Lund: Sekel 2010). I: Historisk tidskrift 2011:4, s. 794–801. (Extern länk till sida där PDF kan laddas ner.)

”Linnaeus’ apostles, scientific travel and the East India trade”Zoologica Scripta 38 Suppl. 1 (2009), s. 7–16. Fulltext, accepterad version (PDF) | Publicerad artikel (extern länk bakom betalmur).

• ”Anders Sparrman”Svenskt Biografiskt Lexikon bd 33 (Stockholm 2007), s. 3–13 (extern länk).

“Linné, apostlarna och de utrikes forskningsresorna.” Sjuttonhundratal 2005, s. 38–58. (Extern länk till sida där PDF kan laddas ner, ca 100 Kb.)

• ”Den tidiga jesuitmissionen i Kina”Signum 2003:4, s. 24–33 (extern länk).

• ”Jesuiterna, kineseriet och ritstriden”Signum 2003:5, s. 23–33 (extern länk).

Recension av Gösta Kjellin och Johanna Enckell, Sissi-Jaakko. En klassresa i svenskt 1700-tal (Helsingfors: Schildts 2011). I: Historisk tidskrift 2013:1 (extern PDF, en samlingsfil där texten ifråga återfinns på s. 93–95).

Recension av Helene Schmitz, Nils Uddenberg & Pia Östensson, System och passion: Linné och drömmen om Naturens ordning (Stockholm: Natur & Kultur, 2007). I: Sjuttonhundratal 2009, s. 160–162. (Extern länk till sida där PDF kan laddas ner, < 100 Kb.)

• Recension av Thord Silverbark, Doktor Hasselquists resa. Linnélärjungen i Mellersta Östern 1749–1752. Stockholm: Alhambra, 2008. I: Lychnos 2009 (extern PDF, en samlingsfil där texten ifråga återfinns på s. 391–392).

• Recension av Roger Jacobsson, ed, Så varför reser Linné? Perspektiv på Iter Lapponicum 1732. Stockholm: Kungl. Skytteanska Samfundet och Carlssons, 2005. I: Lychnos 2006 (extern PDF, en samlingsfil där texten ifråga återfinns på s. 371–372).

Föredrag och konferenspresentationer

• “You and I, we and they: Encountering ‘the Other’, understanding oneself”, keynote address at the conference “Encountering the ‘Other’ – Understanding Oneself”, Lund University, 8 November 2013. 11pp.  HTMLPDF

2 reaktion på “Fulltext

  1. Pingback: Katalog över Löflings brevbok tillgänglig för nedladdning | Kenneth Nyberg

  2. Pingback: Text: Om digital historia (1.0) | Kenneth Nyberg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *