Fulltext

Via länkarna på denna sida går det att ladda ner fulltextversioner av ett antal av mina skrifter. Några av dem går också att få tag på i tryckt version; för förfrågningar om detta kontakta mig per e-post på adress kn [snabel] gu [punkt] se.

Senast uppdaterad: 24 januari 2024

Historia i en digital värld (2014)

Historia i en digital värld

Första versionen av en webbaserad bok om digital historia där Jessica Parland-von Essen och jag är huvudförfattare medan ytterligare ett tiotal personer bidragit med fördjupningsartiklar. Texten skrevs ursprungligen som en serie inlägg på webbplatsen med samma namn från maj 2013 till februari 2014.

Version 1.0.1 av boken, uppdaterad i början av maj 2014, går att ladda ner som en samlad fil i PDF-format (ca 5 Mb).

* * *

Pehr Löfling’s Letter-book in the Archives of the Real Jardín Botánico in Madrid: A Catalogue (2008)

En katalog över innehållet i den svenske botanisten, Linnélärjungen och forskningsresanden Pehr Löflings ”Bref-bok”, som förvaras i Botaniska trädgårdens arkiv i Madrid. Filen omfattar hela skriften inklusive omslag.

Fulltext (PDF, 5 Mb)

För mer om min forskning om Löfling se denna sida.

* * *

Bilder av Mittens rike: Kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar 1749–1912 (2001)

Bilder av Mittens rikeMin doktorsavhandling med inlagan uppdelad i fyra separata filer. (Observera att typografin, och därmed sidnumreringen, inte överensstämmer fullt ut med den tryckta versionen.)

Del 1 (Huvudtext, s. i–xiv och 1–308)
Del 2 (”Summary”, s. 309–318)
Del 3 (”Käll- och litteraturförteckning”, s. 319–332)
Del 4 (”Avhandlingar från Historiska institutionen i Göteborg”)

På avhandlingens nedladdningssida på Göteborgs universitetsbiblioteks webbplats går även omslag, spikblad och pressmeddelandet inför disputationen att hämta.

* * *

Vetenskapliga artiklar och bokkapitel

”Linnaeus’s Apostles and the Globalization of Knowledge, 1729–1756” by Kenneth Nyberg from Global Scientific Practice in an Age of Revolutions, 1750–1850, edited by Patrick Manning and Daniel Rood, © 2016. All rights are controlled by the University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, PA 15260. Used by permission of the University of Pittsburgh Press. (Publicerad version som PDF, 3 Mb)

• ”Från Tolvfors till Orinoco. Linnélärjungen Pehr Löflings resa och den globala historien”, Historielärarnas förenings årsskrift 2015, s. 23–39. HTML | Publicerad version (PDF, 3 Mb) – Stort tack till HLF för generöst tillstånd att publicera artikeln här.

• ”Forskare är också människor: Om global historia och forskarbiografiers värde”, i Henrik Alexandersson, Alexander Andreeff och Annika Bünz (red.), Med hjärta och hjärna. En vänbok till professor Elisabeth Arwill-Nordbladh (Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet 2014), s. 65–74. HTML | Publicerat kapitel (PDF)

• ”Boxarupproret och Kinasvenskarna”Historielärarnas förenings årsskrift 2013, s. 76–91. HTML | Publicerad artikel (PDF, 3 Mb) – Tack till både årsskriften och till Evangeliska Frikyrkan som generöst har gett tillstånd att göra hela den publicerade artikeln tillgänglig på detta sätt, inklusive ett antal bilder ur Helgelseförbundets arkiv.

”Linnaeus’ apostles, scientific travel and the East India trade”Zoologica Scripta 38 Suppl. 1 (2009), s. 7–16. Fulltext, accepterad version (PDF) | Publicerad artikel (extern länk bakom betalmur).

”Linné, apostlarna och de utrikes forskningsresorna.” Sjuttonhundratal 2005, s. 38–58. (Extern länk till sida där PDF kan laddas ner.)

* * *

Recensioner

”Han placerade in människan i djurriket.” [Recension av Gunnar Broberg, Mannen som ordnade naturen. En biografi över Carl von Linné. Stockholm: Natur & Kultur 2019.] I: Respons 2019:6, s. 68–69. (Extern länk.)

Recension av Anne Haslund Hansen, Niebuhrs Museum. Souvenirs og sjældenheder fra Den Arabiske Rejse 1761–1767. København: Forlaget Vandkunsten 2016. I: Sjuttonhundratal 2017, s. 158–160. (Extern länk till sida där PDF kan laddas ner.)

”Ett bortskymt 1700-talsliv fyllt av mening.” [Recension av Kerstin Ekman, Då var allt levande och lustigt. Om Clas Bjerkander – Linnélärjunge, präst och naturforskare i Västergötland. Stockholm: Bonniers 2015). I: Respons 2016:3, s. 60–61. (Extern länk.)

• ”En linneansk forskarkarriär i ett globalt perspektiv.” [Recension av Marie-Christine Skuncke, Carl Peter Thunberg – Botanist and Physician: Career-Building across the Oceans in the Eighteenth Century. Uppsala: Swedish Collegium for Advanced Study 2014.] I: Respons 2014:6, s. 62–64. (Extern länk.)

Recension av Hans Hägerdal, Kinas ledare [1912–2012]. Lund: Historiska Media 2012. I: Historisk tidskrift 2014:2, s. 338–340. (Extern länk till sida där PDF kan laddas ner.)

Recension av Torkel Stålmarck, Ostindiefararen Carl Gustav Ekeberg 1716–1784. Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis, Humaniora 44. Göteborg: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället 2012. I: Sjuttonhundratal 2013, s. 235–237. (Extern länk till sida där PDF kan laddas ner.)

Recension av Gösta Kjellin och Johanna Enckell, Sissi-Jaakko. En klassresa i svenskt 1700-tal. Helsingfors: Schildts 2011. I: Historisk tidskrift 2013:1, s. 93–95. (Extern länk till sida där PDF kan laddas ner.)

• ”Jämtländsk regionalitet och samhällelig integration.” Recension av Per Franssons doktorsavhandling Landskapet som lärobok: Regionalitet och medborgarfostran i Jämtland kring sekelskiftet 1900. Lund: Sekel 2010. I: Historisk tidskrift 2011:4, s. 794–801. (Extern länk till sida där PDF kan laddas ner.)

• Recension av Thord Silverbark, Doktor Hasselquists resa. Linnélärjungen i Mellersta Östern 1749–1752. Stockholm: Alhambra 2008. I: Lychnos 2009, s. 391–392. (Extern länk till sida där PDF kan laddas ner.)

Recension av Helene Schmitz, Nils Uddenberg & Pia Östensson, System och passion. Linné och drömmen om Naturens ordning. Stockholm: Natur & Kultur 2007. I: Sjuttonhundratal 2009, s. 160–162. (Extern länk till sida där PDF kan laddas ner.)

• Recension av Roger Jacobsson (red.), Så varför reser Linné? Perspektiv på Iter Lapponicum 1732. Stockholm: Kungl. Skytteanska Samfundet och Carlssons 2005. I: Lychnos 2006, s. 371–372. (Extern länk till sida där PDF kan laddas ner.)

• Recension av Torsten Burgman, Kinabilden i Sverige från 1667–1998. Lund: Historiska Media 1998. I: Scandia 65:2 (1999), s. 301–302.(Extern länk till sida där PDF kan laddas ner, <3 Mb.)

* * *

Övrigt

• Kenneth Nyberg, ”Svenska historikermötet i Umeå 2023”, Historisk tidskrift 143:4 (2023), s. 709–712, https://www.historisktidskrift.se/index.php/june20/article/view/767 (hämtad 2024-01-24), konferensrapport.

• Henric Bagerius, Eric Hallberg, Pia Lundqvist, Ulrika Lagerlöf Nilsson och Kenneth Nyberg, ”Vad vill vi med historielärarutbildningen?”Historisk tidskrift 142:4 (2022), s. 607–618 (hämtad 2023-01-17).

”Historians and the new (digital) media landscape” (blogginlägg). Scandia 2019-03-08 (hämtad 2019-04-30).

• ”Svenska historikermötet, Stockholm, 8–10 maj 2014.” Historisk tidskrift 2014:3, s. 563–566. Konferensrapport som bygger på ett blogginlägg här och som nu finns tillgänglig på Historisk tidskrifts webbplats i PDF-format (extern länk).

• Att skriva uppsats i historia (version 2.0, juli 2014). Ett häfte med anvisningar kring formalia och uppsatsers yttre utformning för studenter i historia vid Göteborgs universitet. HTML | PDF (ca 500 Kb)

• ”You and I, we and they: Encountering ’the Other’, understanding oneself”, keynote address at the conference ”Encountering the ’Other’ – Understanding Oneself”, Lund University, 8 November 2013. 11pp.  HTMLPDF

”Historikerna och den digitala utmaningen” (oktober 2013). Debattartikel på Riksbankens Jubileumsfonds webbplats.

Om digital historia (januari 2013). En introduktionstext på handboksnivå om de frågor som den digitala utvecklingen aktualiserar inom historisk forskning (ca 25 s.). Finns som PDF och HTML. Texten i denna form kommer inte att revideras ytterligare som jag tidigare planerat, utan istället ingår den i det gemensamma skrivprojektet Historia i en digital värld (se ovan).

• ”Anders Sparrman”Svenskt Biografiskt Lexikon bd 33 (Stockholm 2007), s. 3–13 (extern länk).

• ”Jesuiterna, kineseriet och ritstriden”Signum 2003:5, s. 23–33 (extern länk).

• ”Den tidiga jesuitmissionen i Kina”Signum 2003:4, s. 24–33 (extern länk).

 

2 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.