Curriculum vitae

The following CV is abridged in some parts (teaching and administrative experience) and more complete in others (publications, conferences). For a brief summary of my scholarly work and interests see the Research page. Feel free to contact me with any questions.

Last updated: 24 January, 2024

Degrees

Ph.D. in History, University of Gothenburg, 16 November 2001

M.A. in History, University of Gothenburg, 16 January 1996

Appointments and employment

Reader (Associate Professor), Department of Historical Studies at the University of Gothenburg, 8 March 2010–

Senior Lecturer (Assistant Professor), Department of Historical Studies (until 31 December 2008 the Department of History) at the University of Gothenburg, 1 March 2006–7 March 2010

Independent research and teaching work, mainly at the Department of History at the University of Gothenburg, 17 April 2005–28 February 2006

Research Fellow, Department of History at Uppsala University, 1 October 2002–16 April 2005 (funded by non-renewable external research grant)

Publications

Unless otherwise noted, links in this section lead to pages where full text versions can be accessed or downloaded.

Monographs

Bilder av Mittens rike: Kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar 1749– 1912 [Images of the Middle Kingdom: Continuity and change in Swedish travellers’ accounts of China, 1749–1912]. Avhandlingar från Historiska institutionen i Göteborg 28. Published Ph.D. dissertation, University of Gothenburg, 2001. 332 pp. | English summary (PDF)

Hanna Hodacs and Kenneth Nyberg, Naturalhistoria på resande fot. Om att forska, undervisa och göra karriär i 1700-talets Sverige [Travelling for Natural History: Science, teaching and career-building in 18th century Sweden] (Lund: Nordic Academic Press, 2007). 264 pp. (Author of chs. 2, 6 and 7 and, with Hanna Hodacs, co-author of chs. 1 and 10.)

Pehr Löfling’s Letter-book in the Archives of the Real Jardín Botánico in Madrid: A catalogue. Skrifter från Historiska institutionen i Göteborg 12 (University of Gothenburg, 2008). 79 pp. | Full text (PDF)

Collected works – chapters

”Historikern som forskare i en digital värld” [The Historian as Scholar in a Digital World]. In: David Ludvigsson and Martin Åberg (eds.), Historikern i samhället – roller och förändringsmönster (Möklinta: Gidlunds, 2021), pp. 93–112. [Book details (in Swedish) here.]

Hanna Hodacs, Kenneth Nyberg and Stéphane Van Damme, ”Introduction: de-centring and re-centring Linnaeus.” In: Hanna Hodacs, Kenneth Nyberg and Stéphane Van Damme (eds.), Linnaeus, natural history and the circulation of knowledge, Oxford University Studies in the Enlightenment (Oxford: Voltaire Foundation, 2018), pp. 1–24. [Book details here.]

Kenneth Nyberg and Manuel Lucena Giraldo, ”Lives of useful curiosity: the global legacy of Pehr Löfling in the long eighteenth century.” In: Hanna Hodacs, Kenneth Nyberg and Stéphane Van Damme (eds.), Linnaeus, natural history and the circulation of knowledge, Oxford University Studies in the Enlightenment (Oxford: Voltaire Foundation, 2018), pp. 211–233. [Book details here.]

”A World of Distinctions: Pehr Löfling and the Meaning of Difference.” In: Magdalena Naum and Fredrik Ekengren (eds.), Facing Otherness in Early Modern Sweden: Travel, Migration and Material Transformations, 1500–1800, Society for Post-Medieval Archaeology Monograph 10 (Woodbridge: Boydell Press, 2018), pp. 327–347. [Book details here.]

”Linnaeus’s Apostles and the Globalization of Knowledge, 1729–1756.” In: Patrick Manning and Daniel Rood (eds.), Global Scientific Practice in an Age of Revolutions, 1750–1850 (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2016), pp. 73–89.

”Forskare är också människor: Om global historia och forskarbiografiers värde” [Scholars are people: On global history and the value of intellectual biographies]. In: Henrik Alexandersson, Alexander Andreeff and Annika Bünz (eds.), Med hjärta och hjärna: En vänbok till professor Elisabeth Arwill-Nordbladh (Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, 2014), pp. 65–74.

”Anders Sparrman – konturer av en livshistoria” [Anders Sparrman: Tracing a life and its meaning]. In: Gunnar Broberg, David Dunér & Roland Moberg (eds.), Anders Sparrman: Linnean, världsresenär, fattigläkare (Uppsala: Svenska Linnésällskapet, 2012), pp. 13–34.

Mariette Manktelow and Kenneth Nyberg, ”Linnaeus’ Apostles and the Development of the Species Plantarum.” In: Inga Hedberg (ed.), Species Plantarum 250 Years: Proceedings of the Species Plantarum Symposium held in Uppsala August 22–24, 2003, Acta Universitatis Upsaliensis, Symbolae Botanicae Upsalienses 33:3 (Uppsala, 2005), pp. 73–80.

”The Voice of Experience and the Weight of Tradition: Images of China in Swedish Travel Writing, 1749–1781.” In: Rudolphus Teeuwen (ed.), Crossings: Travel, art, literature, politics (Taipei: Bookman Books, 2001), pp. 55–75.

Collected works – editor

Hanna Hodacs, Kenneth Nyberg and Stéphane Van Damme (eds.), Linnaeus, natural history and the circulation of knowledge, Oxford University Studies in the Enlightenment (Oxford: Voltaire Foundation, 2018). [Book details here.]

Maria Cavallin Aijmer, Göran Malmstedt, Kenneth Nyberg, Adam von Schéele and Monica Weikert (eds.), Arbete, kultur, politik. En vänbok till Lennart K Persson [Labour, Culture, Politics: A festschrift for Lennart K Persson]. Skrifter från Historiska institutionen i Göteborg 7 (University of Gothenburg, 2007). 324 pp.

Articles in scholarly journals

”Från Tolvfors till Orinoco. Linnélärjungen Pehr Löflings resa och den globala historien” [From Tolvfors to the Orinoco. Linnaean Student Pehr Löfling’s Journey and Global History]. Historielärarnas förenings årsskrift 2015, pp. 23–39. | Published version (PDF)

”Boxarupproret och Kinasvenskarna” [The Boxer Rebellion and the China Swedes]. Historielärarnas förenings årsskrift 2013, pp. 76–91.

”Linnaeus’ apostles, scientific travel and the East India trade.” Zoologica Scripta 38 Suppl. 1 (2009), pp. 7–16. | Full text preprint (PDF)

”Linné, apostlarna och de utrikes forskningsresorna” [Linnaeus, the Apostles and the Foreign Voyages of Exploration]. Sjuttonhundratal 2005, pp. 38–58.

Kenneth Nyberg and Mariette Manktelow, ”Linnés apostlar och tillkomsten av Species plantarum” [Linnaeus’ Apostles and the Development of the Species Plantarum]. Svenska Linnésällskapets årsskrift 2002–2003, pp. 9–30.

”Orientalismen i svenska resenärers Kinaskildringar” [On Orientalism in Swedish Travellers’ Accounts of China]. Orientaliska Studier 109 (2002), pp. 3–25.

Book reviews

”Närkontakt med Linnés tänkande.” [Review of Gunnar Broberg, Mannen som ordnade naturen. En biografi över Carl von Linné (Stockholm: Natur & Kultur, 2019).] Populär Historia 2020:4, pp. 64–65.

”Han placerade in människan i djurriket.” [Review of Gunnar Broberg, Mannen som ordnade naturen. En biografi över Carl von Linné (Stockholm: Natur & Kultur, 2019).] Respons 2019:6, pp. 68–69.

”Anne Haslund Hansen, Niebuhrs Museum. Souvenirs og sjældenheder fra Den Arabiske Rejse 1761–1767 (København: Forlaget Vandkunsten, 2016). 256 pp.” Sjuttonhundratal 2017, pp. 158–160.

”Ett bortskymt 1700-talsliv fyllt av mening.” [Review of Kerstin Ekman, Då var allt levande och lustigt. Om Clas Bjerkander – Linnélärjunge, präst och naturforskare i Västergötland (Stockholm: Bonniers, 2015).] Respons 2016:3, pp. 60–61.

En linneansk forskarkarriär i ett globalt perspektiv.” [Review of Marie-Christine Skuncke, Carl Peter Thunberg – Botanist and Physician: Career-Building across the Oceans in the Eighteenth Century (Uppsala: Swedish Collegium for Advanced Study, 2014).] Respons 2014:6, pp. 62–64.

”En linneansk karriär. [Review of Marie-Christine Skuncke, Carl Peter Thunberg – Botanist and Physician: Career-Building across the Oceans in the Eighteenth Century (Uppsala: Swedish Collegium for Advanced Study, 2014).]” Svenska Linnésällskapets årsskrift 2014, pp. 161–163.

”Hans Hägerdal, Kinas ledare [1912–2012] (Lund: Historiska Media 2012). 336 s.” Historisk tidskrift 2014:2, pp. 338–340. | Full text (PDF)

”Torkel Stålmarck, Ostindiefararen Carl Gustav Ekeberg 1716–1784, Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis, Humaniora 44 (Göteborg: Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället, 2012). 94 s.” Sjuttonhundratal 2013, pp. 235–237. | Full text (PDF)

”Gösta Kjellin och Johanna Enckell, Sissi-Jaakko. En klassresa i svenskt 1700-tal (Helsingfors: Schildts, 2011). 176 s.” Historisk tidskrift 2013:1, pp. 93–95. | Full text (PDF)

Jämtländsk regionalitet och samhällelig integration. [Review of] Per Fransson, Landskapet som lärobok: regionalitet och medborgarfostran i Jämtland kring sekelskiftet 1900 (Lund: Sekel, 2010). 384 s.” Historisk tidskrift 2011:4, pp. 794–801.

”Thord Silverbark: Doktor Hasselquists resa. Linnélärjungen i Mellersta Östern 1749–1752. Stockholm: Alhambra, 2008. 233 s.” Lychnos 2009, pp. 391–392. | Full text (PDF)

”Helene Schmitz, Nils Uddenberg & Pia Östensson, System och passion: Linné och drömmen om Naturens ordning (Stockholm: Natur & Kultur, 2007). 256 s.” Sjuttonhundratal 2009, pp. 160–162. | Full text (PDF)

”En linneansk resa mellan guldålder och efterklang. [Review of] Christina Granroth under medverkan av Patricia Berg & Maren Jonasson (eds.), C. F. Hornstedt, Brev från Batavia. En resa till Ostindien 1782–1786, 418 s. ill., Svenska litteratursällskapet i Finland & Atlantis, Helsingfors och Stockholm, 2008.” Historisk Tidskrift för Finland 2009:1, pp. 97–101.

”Roger Jacobsson, ed, Så varför reser Linné? Perspektiv på Iter Lapponicum 1732. Stockholm: Kungl. Skytteanska Samfundet och Carlssons, 2005. 254 s.” Lychnos 2006, pp. 371–372. | Full text (PDF)

Från Karakorum till Siljan. Resor under sju sekler. Redaktörer: Hanna Hodacs och Åsa Karlsson, Historiska Media, Lund 2000. 288 s.” Karolinska förbundets årsbok 2001 [2003], pp. 195–197.

”Lena Eskilsson & Mohammad Fazlhashemi, eds, Reseberättelser: Idéhistoriska resor i sociala och geografiska rum. Stockholm: Carlssons 2001.” Lychnos 2002, pp. 268–270.

”Dick Harrison, I skuggan av Cathay: Västeuropéers möte med Asien 1400–1600. Lund 1999. 274 s.” Historisk tidskrift 2000:3, pp. 458–460.

”Burgman, Torsten: Kinabilden i Sverige från 1667–1998.” Scandia 65:2 (1999), pp. 301–302. | Full text (PDF)

”Anders Florén och Åsa Karlsson (red), Främlingar – ett historiskt perspektiv. Opuscula Historica Upsaliensia 19. Uppsala 1998. 202 s.” Historisk tidskrift 1999:1, pp. 125–127.

Other scholarly publications

”Svenska historikermötet i Umeå 2023.” Historisk tidskrift 143:4 (2023), pp. 709–712, https://www.historisktidskrift.se/index.php/june20/article/view/767 (accessed 24 January 2024). [Conference report.]

Henric Bagerius, Eric Hallberg, Pia Lundqvist, Ulrika Lagerlöf Nilsson and Kenneth Nyberg, ”Vad vill vi med historielärarutbildningen?” [What do we want for history teacher education?] Historisk tidskrift 142:4 (2022), pp. 607–618, https://www.historisktidskrift.se/index.php/june20/article/view/648 (accessed 17 January 2023). [Editor-reviewed op-ed in scholarly journal.]

”Historians and the new (digital) media landscape.” Scandia website, 8 March 2019. [Invited and editor-reviewed blog post for the Swedish historical journal Scandia.]

”Svenska historikermötet, Stockholm, 8–10 maj 2014.” Historisk tidskrift 2014:3, pp. 563–566. [Conference report]

”Historikerna och den digitala utmaningen” [Historans and the Digital Challenge]. [Invited op-ed article published on the Bank of Sweden Tercentenary Foundation website] RJ Debatt, 8 October 2013. 2 pp.

Jessica Parland-von Essen and Kenneth Nyberg, Historia i en digital värld [History in a Digital World], http://digihist.se, web based book on digital history, published May 2013–May 2014. [Also available as PDF.]

”Sparrman, Anders.” Svenskt Biografiskt Lexikon bd 161 (Stockholm 2007), pp. 3–13.

”Svenska historikermötet i Linköping 23–25 april 1999.” Historisk tidskrift 1999:4, pp. 779–783. [Conference report]

”Rapport från konferensen ’I andra länder’, 5–6 mars 1998.” Historisk tidskrift 1998:3, pp. 467–469. [Conference report]

Textbook materials

Responsible for pedagogical web content for Maria Sjöberg (ed.), En samtidig världshistoria [A Concurrent History of the World] (Lund: Studentlitteratur, 2014), https://www.studentlitteratur.se/minasidor/demo/35721-01_EnSamVarldshist#page=1 (public demo [in Swedish], accessed 30 April 2014); 2nd revised ed. 2017, https://www.studentlitteratur.se/dill/app/#/tematoc/demo/35721-02_EnSamVarldshist (public demo [in Swedish], accessed 31 Jan. 2018).

”Världscirkeln sluts” [Completing the Global Circle (history of the Pacific Rim, 1500–1800)]. In: Maria Sjöberg (ed.), En samtidig världshistoria [A Concurrent History of the World], 2nd revised ed. (Lund: Studentlitteratur, 2017), pp. 629–652.

”Världscirkeln sluts” [Completing the Global Circle (history of the Pacific Rim, 1500–1800)]. In: Maria Sjöberg (ed.), En samtidig världshistoria [A Concurrent History of the World] (Lund: Studentlitteratur, 2014), pp. 588–610.

”Anders Sparrman och Stilla havets utforskning” [Anders Sparrman and the Exploration of the Pacific]. In: Katarina Streiffert Eikeland and Madelaine Miller (eds.), En maritim värld – från stenåldern till idag [A Maritime World – From the Stone Age until Today] (Lindome: Bricoleur Press, 2013), pp. 186–192.

”Stilla havet, Indiska oceanen och den globala historien” [The Pacific, the Indian Ocean and Global History]. In: Katarina Streiffert Eikeland and Madelaine Miller (eds.), En maritim värld – från stenåldern till idag [A Maritime World – From the Stone Age until Today] (Lindome: Bricoleur Press, 2013), pp. 321–326.

”Om ordnandet av global kunskap – Linné och hans apostlar” [On the Ordering of Global Knowledge – Linnaeus and his apostles]. In: Leos Müller, Göran Rydén and Holger Weiss (eds.), Global historia från periferin. Norden 1600–1850 [Global History from the Periphery: The Nordic countries, 1600–1850] (Lund: Studentlitteratur, 2010), pp. 209–230.

Other writings (popularizing research findings etc.)

”Makten skiftar. Kina från guldålder till opiumkrig.” [Power shifts: China from golden age to the Opium Wars.] In: Kurt Almqvist and Elias Lindén (eds.), När Europa upptäcker världen: Från antiken till Pax Britannica (Stockholm: Bokförlaget Stolpe and Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation for Public Benefit, 2022), pp. 150–161.

”Swedish Travellers’ Images of China in the 18th Century.” In: Kurt Almqvist (ed.), The Sampans from Canton: F.H. af Chapman’s Chinese Gouaches [vol. 2], The Sampans from Canton and Essays on China (Stockholm: Bokförlaget Stolpe and Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation for Public Benefit, 2018), pp. 7–13.

Jessica Parland-von Essen and Kenneth Nyberg, ”History in a digital world.” NordicHistoryBlog: Nordeuropäische Geschichte im Netz, 1 November 2013.  [Invited blog post.]

”Om digital historia” [”On Digital History”]. [An introduction to digital history published on personal blog] Tidens skiften 21 January 2013, https://kennethnyberg.org/2013/01/21/text-om-digital-historia-1-0/ (accessed 6 August 2015). 25 pp. [Also available as PDF.]

”Är massiva nätkurser framtiden?” [Op-ed article about Massive Open Online Courses (MOOCs) for Swedish college faculty journal] Universitetsläraren no. 4, 2013, http://www.sulf.se/Universitetslararen/Arkiv/2013/Nummer-4-131/Ar-massiva-natkurser-framtiden/ (accessed 20 August 2013), pp. 17–19.

Nils Ekedahl, Hanna Hodacs, Åsa Karlsson, Mariette Manktelow and Kenneth Nyberg, ”Linné och hans lärjungar – att lära och lära ut i vetenskapens tjänst” [Linnaeus and his Disciples – Learning and teaching in the service of science]. In: Resultatdialog 2006. Forskning inom utbildningsvetenskap (Stockholm: Swedish Research Council, 2006), pp. 111–115.

”Den tidiga jesuitmissionen i Kina” [The Early Jesuit Mission in China]. Signum 29:4 (2003), pp. 24–33.

”Jesuiterna, kineseriet och ritstriden” [The Jesuits, Chinoiserie and the Rites Controversy]. Signum 29:5 (2003), pp. 23–33.

”Den europeiska drömmen om Kina” [The European Dream of China]. In: Göran Alm (ed.), Kina slott (Stockholm: Byggförlaget, 2002), pp. 34–47.

”Tidiga svenska Kinabilder” [Early Swedish Images of China]. Kinarapport 2002:4, pp. 8–12.

”Asiatiska irrmeningar går igen” [Asiatic misconceptions resurfacing]. Svenska Dagbladet, 18 July 1999, p. 10.

”De svenska ostindienfararna och drömmen om Kina” [The Swedish East Indiamen and the dream of China]. Kinarapport 1999, pp. 90–93.

Conferences

Organizer of workshops and conference sessions

Chair of the organizing committee for the 30th Congress of Nordic Historians, University of Gothenburg, 8–11 August 2022

Organizer, with A. Jorge Aguilera López, Francisco Cebreiro Ares, Eleonora Poggio and Barnabás Szabó, of the international workshop ”Distant Neighbours: Swedish-Spanish Connections from the Late Middle Ages to the Present”, online/University of Gothenburg and the Universidad Complutense de Madrid, 12–13 May 2022

Organizer, with Martin Almbjär and Francisco Cebreiro Ares, and paper with Manuel Lucena Giraldo at the international workshop ”Historical Spanish-Swedish Connections”, online/ University of Gothenburg, 10–11 May 2021

Organizer, with Mats Fridlund and Anna Åberg, of ”Digital History – a Field, a Method or just a Phase? 2nd Digital History in Sweden Conference (DHiS2019)”, University of Gothenburg, 14–15 November 2019

Chair of the organizing committee for the national eighteenth-century studies conference ”1700-talets rum och platser” [The spaces and places of the eighteenth century], Stockholm, 10–12 October 2019.

Chair of the organizing committee for ”The eighteenth century – past and present: The second Nordic conference in eighteenth-century studies”, Uppsala University, 12–14 October 2017.

Organizer, with Anna Cullhed and Ann Öhrberg, of the workshop “1700-talsforskningen och samlingarna” [Eighteenth-century research and the collections], University of Gothenburg, 17–18 November 2016

Organizer, with Hanna Hodacs and Stéphane Van Damme and in cooperation with the European University Institute and the Center for History of Science at the Royal Swedish Academy of Sciences, and paper with Manuel Lucena Giraldo at the international workshop “Nature’s Empire: A Global History of Linnaean Science in the Long Eighteenth Century”, European University Institute, Florence, 14 November 2014

Organizer, with Hanna Hodacs and in cooperation with the Center for History of Science at the Royal Swedish Academy of Sciences, and paper at the international workshop ”A Global History of Linnaean Science, 1750–1820”, Royal Academy of Sciences, Stockholm, 12 October 2012

Member of organizing committee and paper at the Nordic 18th century symposium “Kunskapens vägar: Utbildning, vetenskap, litteratur” [Ways of Knowledge: Education, scholarship, literature], University of Gothenburg, 23–25 March 2007

Organizer, with Tomas Nilson, and paper at the workshop “Betraktarnas många ögon: Om svenska resenärers möten med det annorlunda” [The Many Eyes of the Beholders: On Swedish travellers’ encounters with difference], University of Gothenburg, 27 August 2003

Session organizer, with Hanna Hodacs, and paper at the session “Resande och Resenärer: På nya vägar genom den svenska historien” [Travel and Travellers: On new paths through Swedish history], Svenska historikermötet [Swedish Historians’ Congress], Örebro, 20 April 2002

Presentations / talks

Keynote address at the conference “Encountering the ‘Other’, Understanding Oneself: Colonialism, Ethnic Diversity and Everyday Life in Early modern Sweden and New Sweden”, Lund University, 8 November 2013

Paper with Hanna Hodacs on ”The Changing role of Linnaean Travel. European and Global Contexts” at the seminar ”The Ottoman World and the North in the Eighteenth Century”, The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, Stockholm, 4 May 2022

Presentation of project idea on digitization of Swedish eighteenth-century travel accounts at the national eighteenth-century studies conference “1700-talets rum och platser” [The spaces and places of the eighteenth century], Stockholm, 11 October 2019

Lecture on data, authenticity, and source criticism in a digital world at the 2019 conference of FALK, Föreningen arkivverksamma i landsting och kommun [The association of county and municipal archive professionals], Alvesta, 16 May 2019

Paper on Linnaean identity and the circulation of knowledge, Svenska historikermötet [Swedish Historians’ Congress], Växjö, 9 May 2019

Presentation on “Historians and the new (digital) media landscape” at the workshop ”Towards an Ontology of Digital History”, Malmö University, 24–25 May 2018

Invited paper at the workshop “Kunskap i cirkulation” [Knowledge in circulation], Lund, 18–19 August 2016

Invited talk on Linnaean travel as global history at the Global history seminar, Lund University, 3 November 2015

Chair of concluding panel discussion in the session ”Elektronisk renässans? Utmaningar och möjligheter med digitala forskningsmaterial” [Electronic renaissance? Challenges and opportunities of digital research sources] (session leader Samuel Edquist), Svenska historikermötet [Swedish Historians’ Congress], Stockholm, 10 May 2014

Paper on travel as a Linnaean ideology and pedagogical practice in the mid-18th century, 6th Nordic conference on the history of education, Uppsala University, 20–21 August, 2015

Paper on scholarly biographies in global history at workshop on global and transnational history, Lund University, 22 April 2014

Invited talk with Jessica Parland-von Essen on ”Den digitala utmaningen” [The digital challenge] at the Swedish National Archives Research Seminar, Stockholm, 11 September 2013

Invited talk at concluding panel session of the national Eighteenth Century Studies conference “Sverige och allt det andra. Det svenska 1700-talet i kosmopolitisk belysning” [Sweden and All the Rest: The Swedish 18th century in a cosmopolitan light], Uppsala University, 25–26 October 2012

Invited paper (after review process) at the conference “Linnaean Worlds: Global Scientific Practice during the Great Divergence, 1750–1850”, organized by the World History Center, University of Pittsburgh, and University of Pittsburgh Press with funding from the Andrew W. Mellon Foundation, Pittsburgh, 4–5 May 2012

Invited paper at the Swedish Collegium of Advanced Study symposium “Carl Peter Thunberg’s Voyage and Scientific Encounters between Europe and Asia, c. 1770–1830”, Uppsala University, 5–8 October 2011

Invited presentation, with Tomas Nilson, at “The Parallel Worlds of the Seafarer – Ashore, Afloat and Abroad: 10th North Sea history conference”, Gothenburg Maritime Museum and Aquarium, 1–3 September 2011

Invited paper at the symposium “Anders Sparrman i ny belysning” [Anders Sparrman in New Light], Uppsala University, 20–22 May 2011

Paper at the session “Det kosmopolitiska i 1700-talets Sverige: kontexter, kontakter, komparationer” [The Cosmopolitan in 18th century Sweden: contexts, contacts, comparisons], Svenska historikermötet [Swedish Historians’ Congress], Lund, 25 April 2008

Invited lecture, “Linnélärjungen Pehr Löfling i Spanien och Venezuela” [Linnaeus’ Disciple Pehr Löfling in Spain and Venezuela], a symposium at the Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, 17 October 2007

Invited presentation at “In Linnaeus’ Wake: 300 years of marine discovery”, a symposium organized by the Linnean Society of London, University of Gothenburg, Natural History Museum of London, Hasselblad Foundation and Zoologica Scripta, London, 1 June 2007

Invited lecture, “Linking with Linnaeus: 14th annual meeting of the European botanical and horticultural libraries group”, Real Jardín Botánico [Royal Botanical Garden], Madrid, 18–22 April 2007

Paper at the session “Linnaeus and His Disciples”, Svenska historikermötet [Swedish Historians’ Congress], Uppsala, 23 April 2005

Co-author of paper with Mariette Manktelow (lead author), “Species Plantarum 250 Years”, a symposium at Uppsala University, 22–24 August 2003

Paper at “Nordisk konferens i idé- och vetenskapshistoria: Globalisering i ett idé- och vetenskapshistoriskt perspektiv” [Nordic Conference on the History of Ideas and of Science: Globalization in a history of ideas and history of science perspective], University of Gothenburg, 12–14 June 2003

Invited presentation at seminar on Orientalism, organized by the Föreningen för orientaliska studier [Association of Oriental Studies], Stockholm University, 3 maj 2002

Paper at “Beyond Borders II: An international conference on art, literature and travel”, National Sun Yat-sen University, Kaohsiung, Taiwan, 27–28 May 2000

Teaching and pedagogical development (selected)

Teaching and essay supervision in History and for students in the Teacher Education Program, varying from c. 50% to 100% of full time work, mainly from 2005 to the present (mostly first-cycle courses, ranging from first-semester world history survey to second-semester theory and methods classes and third-semester final essay supervision and examination, but also including some second- and third-cycle teaching and supervision as well as assessment/examination of first- and second-cycle theses in History, Teacher Education, and European Studies)

Co-development, planning and teaching a first-cycle online course on “History of the world in a global perspective” (15 hec), 2018–2019

Development and planning of a blended learning first-cycle course on “Global history” (15 hec), 2016–2017

Co-development and planning of a Humanities track within an existing two-year MA program in European Studies, with particular co-responsibility for a course on “European Heritage and Identity” (10 hec), 2016–2017

Co-development and planning of a third-cycle course on “History of Knowledge” (7,5 hec) for the National Graduate School in Historical Studies, 2016

Co-development and planning of an MA program in the Digital Humanities, with particular responsibility for a course on “Digital cultures of sharing and participation”, 2015–2016

Development, planning and teaching a first-cycle course on “Global history” (five weeks full time study equiv.; online course with elements of classroom teaching), 2015

Co-development, planning and teaching a second-cycle course on “Globalization, knowledge and identity” (five weeks full time study equiv.; classroom and distance-based learning), 2009

Co-development, planning and tutoring a second-cycle course on “The colonial heritage of Europe” (ten weeks full time study equiv.; tutoring and essay seminars), 2006–2012

Development, planning and teaching a first-cycle course on “Orientalism and images of China” (five weeks full time study equiv.; classroom teaching)

Postgraduate supervision

Supervisor for Stefan Aguirre Quiroga, University of Gothenburg (topic: the memory of the Pacific War in contemporary Chile), admitted to the PhD program in History on 1 September 2022

Co-supervisor (from spring 2010 to spring 2012) for Lisa Hellman, Centre for Maritime Studies (CEMAS) / Stockholm University (topic: the foreign quarters of Canton in the 18th century), dissertation defended with passing grade on 11 December 2015

Co-supervisor for Anders Dybelius, University of Gothenburg and Jönköping University (topic: Georg Carl von Döbeln and public history); Ph.D. dissertation defended with passing grade on 9 November 2012 (in Gothenburg)

Co-supervisor for Bertil Lundberg, University of Gothenburg (topic: the early Catholic mission in colonial Peru c. 1540–1620); Ph.D. dissertation defended with passing grade on 17 December 2010

Websites and blogs

Webmaster for the Swedish History Teachers’ Association’s website, http://historielararna.se, February 2016–October 2022

Pehr Löfling (http://pehrlofling.wordpress.com/), public-facing blog and project archive on Linnaeus’ disciple Pehr Löfling and his time, and my research on those topics, April 2011–

Tidens skiften (https://kennethnyberg.org/), a personal website and blog on global history, academia, technology, and current affairs, September 2010–

Webmaster for the homepage of the Maritime Research Network Triton, www.triton.hum.gu.se, 2009–2011 [now defunct]

Webmaster for the research project “Linné och hans lärjungar” [Linnaeus and his disciples], funded by the Swedish Research Council, www.caroluslinnaeus.org, 2002–2006 [now defunct]

Administrative experience (selected)

Member of the Quality Committee, University of Gothenburg, 1 July 2018–30 June 2021 (a group responsible for the implementation of the University’s quality assurance and development policy)

Member of the Faculty Board, Faculty of Arts, University of Gothenburg, 1 July 2014 – 30 June 2018

Member of the consultative assembly at the University of Gothenburg for the appointment of a vice-chancellor and deputy vice-chancellor, November 2016–May 2017

Member of the Department Board, Department of Historical Studies, University of Gothenburg, 1 July 2012 – 30 June 2014

Chair of the Board of Teacher Education, University of Gothenburg, 1 July 2010 – 31 December 2011

Director of Studies for Teacher Education at the Department of Historical Studies (until 31 December 2008 the Department of History) at the University of Gothenburg, 1 March 2006 – 30 June 2010 and 1 August 2020–31 October 2021

Other (selected)

Member of Academia Europaea, September 2020–

President of the Swedish Society for Eighteenth Century Studies, May 2015–May 2019

Fellow of the Linnean Society of London, November 2005–

Head of History (chair of the History faculty), Department of Historical Studies at the University of Gothenburg, 1 July 2021–30 September 2022

Member of the scholarly advisory board, National Library of Sweden, January 2018–June 2021

Member of the Nordic Advisory Board for the research cluster “History of knowledge at Lund”, October 2018–February 2020, and the Lund Centre for the History of Knowledge (LUCK), March 2020–

Member of the advisory working group, Centre for Digital Humanities, University of Gothenburg, January 2015–December 2017

Member of the steering group, Centre for Digital Humanities, University of Gothenburg, April 2019–December 2021

Member of the board, Swedish History Teachers’ Association, October 2015–October 2017

Guest lecture on ”Svenska resenärers Kinabilder under 1700-talet” [Swedish travellers’ images of China in the eighteenth century] at the seminar ”Kinabilder” [Images of China], Engelsbergs bruk, 5 October 2017

Participation (with tuition scholarship) in course on “Fundamentals of Programming” at the Digital Humanities Summer Institute, University of Victoria, 2–6 June 2014

Guest lecture for teachers and students on “Linnaeus’s apostles and global history in recent research”, Universidad de los Andes, Bogotá, 31 October 2013

Guest lecture for students on “Los apóstoles de Linneo: Hacia una historia global de la ciencia”, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 29 October 2013

Guest lecture on 18th century scientific travel, Instituto de Historia [Historical Institute], Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 30 October 2008

Guest lecture on Pehr Löfling at the Real Jardín Botánico, Madrid, 19 July 2006

C. 25 lectures for the general public or non-specialist groups, Gothenburg, Stockholm, Uppsala, Lund, Härnösand and Gävle, 2000–