Making a difference

Speaking of 9/11, Rachel Herrmann wrote a blog post last year about how she decided to become a historian because of how that day unfolded in her classroom:

So what has stuck with me from that day has been Dr. Maskin’s behavior in our history class. Even in the face of the attacks, he retained the cool, analytical poise of a historian. On September 11th, I learned how historians have to ask those difficult questions, even when present events are shrouded in uncertainty. He made us aware that we were witnessing history in the making, an event akin to our parents’ watching the moon landing or hearing about JFK’s assassination. It was a horrible, devastating event, but it was history nonetheless, and we had to engage with it. Dr. Maskin hadn’t planned it, but that was one of the best teaching moments that I’ve seen, ever.

It is a terrific story about the difference that teachers (and historians) can make.

Twitter för historiker och andra nybörjare

Twitter är användbart till mycket och för många är det idag vardagsmat, men för den oinvigde är det inte helt lätt att förstå vad det är, hur man kommer igång med det och vad det kan användas till. Att förklara detta på ett pedagogiskt vis är inte det lättaste, och därför vill jag tipsa om två introduktioner till Twitter som jag tycker är riktigt bra.

En mer allmän orientering om vad Twitter är och hur man handfast kommer igång ger Jessica Parland-von Essen på sin alltid läsvärda blogg Essetter i ett inlägg som är föredömligt klart och enkelt. Hos en amerikansk historiker, Rachel Herrmann, beskrivs också några av Twitters grunddrag och dessutom resonerar hon kring hur det kan användas av just historiker (och andra historiskt intresserade). Nyhetsspridning, nätverkande och möjlighet att följa diskussioner vid konferenser är bara några exempel av nästan oändligt många tänkbara; liksom andra verktyg blir Twitter vad man gör det till.

Länken till Herrmanns blogg fick jag för övrigt via (just det) Twitter, närmare bestämt Katrina Gulliver (@katrinagulliver) som är en av de flitigaste ”twitterstorians” eller twittrande historikerna.