Data, information, visualization

Dana Solomon gave a presentation, now posted online, at MLA 2013 about “the deployment of information visualization as a method of textual analysis in the digital humanities”. It is worth reading in its entirety, but as a non-specialist I found two distinctions – one conceptual, one historical – to be especially instructive:

Data is typically not useful without some kind of supplementary, grafted-on action: processing, mining, analysis, visualization, etc., while information can take the form of processed data, and is therefore more readily useful. Data is always a noun, while information walks the ontological line between noun and verb, or object and process. Data visualizations can be beautiful and powerful visual objects, but the term itself is less dynamic than its more processual partner and, further, is fraught with its own embedded epistemological debate about what it means for something to be “given.” My personal preference is to use “information visualization” because the term offers a more fruitful starting point for a discussion of methodology and practice. [– – –]

If the first wave of large-scale database projects in the digital humanities is exemplified by the practices of digitizing texts, constructing archives, and determining best practices for digital preservation, then the practice of information visualization is emblematic of the second wave of projects devoted to mining this new data.

Bridging the gap

I couldn’t agree more with Sharon M. Leon:

But, the fact of the matter is that to be responsible guides to their students, mid-career historians desperately need opportunities for training in information managements and digital tools. The faculty who are teaching the current crop of PhD students are woefully unprepared to assist their students in surveying and analyzing the vast field of source material that they have access to at this point. Well-trained in the skills necessary to closely read and corroborate sources as they build answers to historical questions, these historians would benefit from knowing more about how text-mining, visualization, and geospatial tools offer ways to see new things a larger aggregate of sources.

And most important of all, Leon points out that you have to meet these “mid-career avoiders” at least halfway or you will lose them:

But, really, we need something more concrete: a several week summer workshop for digital history novices who want to build a baseline of skills and learn how to learn new ones in a discipline-specific context. (The Digital Humanities Summer Institutes don’t fit the bill here; they’re just too advanced for this crowd.)

Avoider or not, I would be the first to sign up.

Text: Om digital historia (1.0)

Med anledning av en förfrågan från en lärarkollega har jag den senaste tiden arbetat på en text som jag kallar Om digital historia. Den är ett försök att enkelt och kortfattat beskriva några av den digitala utvecklingens konsekvenser för historievetenskaplig forskning, såväl mer principiellt som i form av konkreta exempel på digitala verktyg, resurser och metoder. Artikeln är främst avsedd som en introduktion för studenter på grundnivå, men bör också kunna läsas av andra intresserade icke-specialister.

Igår blev jag klar med en första version av texten. Den rör sig mellan högt och lågt, har stora luckor, är ofullständigt notsatt och kan rentav innehålla ett eller annat missförstånd. Men någonstans måste man börja, och jag börjar här. Det som följer nedan är alltså Om digital historia 1.0, vilken även går att ladda ner som PDF från denna sida. All konstruktiv kritik rörande innehåll, form och uppläggning mottages tacksamt, antingen som en kommentar på detta inlägg eller per e-post till kn(snabel)gu(punkt)se.

Texten kommer att uppdateras löpande och vid större revisioner publiceras ett nytt inlägg. De många noter som består av webbadresser ber jag tills vidare om överseende med – de kommer efterhand att ersättas av direktlänkar i texten.

Uppdatering 130428: Texten kommer inte att uppdateras i sin nuvarande form som jag tidigare planerat, utan istället ingå som en del i en större publikation om digital historia framöver där jag är en av författarna. Mer information kommer snart!

Uppdatering 130430: Nu finns det ett blogginlägg som presenterar det projekt om digital historia där Jessica Parland-von Essen och jag ska samarbeta framöver, och som från och med idag tar över adressen digihist.se.

Fortsätt läsa →