Landskapet som lärobok

Per Fransson, "Landskapet som lärobok"För en knapp vecka sedan, den 4 december, disputerade Per Fransson vid Mittuniversitetet (Härnösand) på sin avhandling Landskapet som lärobok: Regionalitet och medborgarfostran i Jämtland kring sekelskiftet 1900 (Sekel Bokförlag). Jag var – för första gången – opponent och disputationen utvecklade sig till ett intressant samtal om förhållandet mellan regional identitetsbildning och samhällelig integration på nationell nivå under en period när det jämtländska och svenska samhället befann sig i mycket snabb omvandling. Eftersom jag förväntas skriva en recension för Historisk tidskrift är det förmodligen inte lämpligt att skriva mer här och nu, men även om det finns (och jag har framfört) ett antal invändningar är det en läsvärd avhandling om ett spännande ämne.

För den som vill veta mer finns förlagets presentation här, och boken går att ladda ned i fulltext här (PDF).

Det kommer mera

Internets allfarvägar är kantade med ivrigt igångsatta och snart insomnade bloggprojekt, men trots tystnaden här den senaste tiden är Tidens skiften inte ett exempel på det – åtminstone inte än så länge.

När jag drog igång bloggen för ett par månader sedan var det efter en ganska lång tids funderande på dess inriktning och tilltal (jfr första inlägget), och jag var helt inställd på att kunna uppdatera den någorlunda regelbundet. Tidpunkten var emellertid – för att uttrycka det milt – inte särskilt väl vald eftersom jag strax därpå gick in i en av de mest arbetsintensiva perioder jag varit med om. Framför allt de senaste veckorna har av olika skäl varit helt extrema, vilket gjort att det blivit en längre paus i skrivandet här (och ganska sporadiskt med Twitter-uppdateringarna också för den delen).

Framöver hoppas jag få en något mer “normal” tillvaro igen, med åtminstone något litet utrymme för så frivola aktiviteter som bloggande och twittrande. Med andra ord: det kommer mera.